Sikeres pályázat belterületi vízrendezésre – TOP plusz

Cintányéros cudar világ Köblényben
2018-06-29
Önkormányzati választás – 2024. június. 09.
2024-03-26
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) újabb körében beadott pályázatot nagy örömünkre elnyerte Köblény. Az önkormányzat ismét csapadékvíz rendezéshez kapcsolódó pályázatot adott be, egészen pontosan az Újtelep utcával párhuzamos, feliszapolódott árokszakasz megújítására (vagy inkább kialakítására). A pályázatban elnyert, vissza nem térítendő támogatás összege 48 545 000 Ft. A projekt keretein belül megvalósulhat a teljes árokszakasz korszerűsítése a hozzá kapcsolódó hidak és átereszek megújításával együtt. Egészen a forrástól (egykori községkút) a befogadó, már felújított árokig kialakításra kerül az új burkolat, mely a hirtelen lezúduló felhőszakadások esetén is hatékonyan vezetheti el az esővizet.
Ide kellene a csatományokat feltölteni.

A kedvezményezett neve: Köblény Községi Önkormányzat

A projekt címe: Köblény belterületi vízrendezés 2. ütem (181 hrsz. árok)

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BA1-2022-00053

Szerződött támogatás összege: 48 545 686 Ft

Projekt tervezett kezdete: 2023.04.01.

Projekt várható befejezése: 2024.10.31.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

Köblény Községi Önkormányzata a település belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztését, a vízkár veszélyeztetettségének csökkentését és a vízkáresemények megelőzését tűzte ki célul. Ennek érdekében jelen projektben a kritikus területeken fejlesztésre kerül a csapadékvizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése.

Köblény község belterületén az Újtelepi rész keleti oldalánál található a meglévő földmedrű árkos rendezendő vízelvezetés. Az árok állagában már nem megfelelő a vízkárok elkerülésére, a mezőgazdasági művelésű területek rendszeres elöntést szenvednek, így művelésük erősen korlátozott. Az árok végszelvényében fakadó vizeket észleltünk. A beavatkozással érintett terület az utca keleti szakaszán haladó árok, a befogadó vízfolyástól és az országos közúti szakasztól a 181 hrsz. terület végéig tart.

A helyzetelemzés alapján a következő specifikus célokat határozza meg a Támogatást igénylő:

  • 250 m burkolt árok, sebesség csökkentő fenékbordákkal, vb elemek (BETON MELIOR II/60/50), földmeder igazítás a beszivárgás biztosítására, a meglévő facsemeték kiszedése, majd visszaültetése a párolgás biztosítása miatt az alsó szakaszon
  • 1 db meglévő 200/130 cm közúti áteresz, al- és felvízi csatlakozó munkái
  • 4 db átközlekedő, építendő keretelemes 100/100 cm vb. átközlekedő
  • 1 db hordalékfogó, építendő műtárgy
  • 1 db kőburkolat, fakadó vízhez végszelvénynél

A fejlesztésekkel a község belterületén lehetővé válik a csapadékvizek vízkármentes elvezetése, a vizek helyben tartására való törekvés, az árkok mellett lévő ingatlanok védelme, a mezőgazdasági művelés elősegítése.

A projekt keretében elkészül a község ITVT-je.

A szemléletformálás célcsoportja Köblény község lakossága. A szemléletformálás fő célja a vizek helyben tartásának fontosságára való figyelemfelhívás, a magántulajdonú ingatlanokon történő hasznosítási lehetőségek és gyakorlati megoldások bemutatása, valamint a létrehozott infrastruktúra fenntartására való figyelemfelhívás (pl.: magántulajdonú ingatlanok előtt árkok tisztítása). Szintén fontosnak tartja az Önkormányzat a természet- és környezetvédelmi szempontokat a különböző fejlesztések tekintetében. A szemléletformáló és tájékoztató programokat lakossági fórum/rendezvény keretében kívánja az Önkormányzat megvalósítani.